3. A felvilágosult abszolutizmus a Habsburg Birodalomban

2008. január 5., szombat

13. A felvilágosult abszolutizmus a Habsburg Birodalomban

Előzményei: = Infláció (pénz elértéktelenedése)

= Devalváció (pénz leértékelése)

Kormányzás:

¨ III. Károly ( - )

=1723. Pragmatica Sanctio (nőági örökösödés)

=1731. Carolina Resolutio (protestáns vallásügy szabályozás)

¨ Mária Terézia (1740-1780)

=felvilágosult abszolutizmussal uralkodik

=nem hívja össze a rendi gyűlést

=forradalmaknál felvilágosult

=1754. Kettős vámrendelet

=magas vám Lengyelo. és Itália felé

kivéve Ausztriát és Cseho.-ot

=Ki: mezőgazdasági termékekre

Be: ipari termékre

=1760. Magyar nemesi vármegyék létrehozása (Bécs)

=1767. Urbárium

=Mi a jobbágy kötelessége a földesurának és az államnak

=a rendeletet a jobbágyok panaszos levelei kényszerítették ki

=terheik: =robot (52nap igás, 104nap gyalogló)

=10-ed

=ajándék

=1777. Ratio Educationis

=tanügyi rendelet (6-12 éves korig kötelező az iskola)

=Kerületek (előtte megyerendszer) 7 kerület => 52 vármegye

¨ II. József (1780-1790)

=Nem koronáztatta meg magát, mert ő az állam szolgája, nem uralkodója

=> Kalapos király

=Nemesekkel szembekerült

=nemesi földek megadóztatása

=birtokösszeírás, népszámlálás

=jobbágyrendelet

=1781. egyházügyi rendelet

=Placetum Regium (régi királyi jog, a pápai bulák kihirdetése, pásztorbot)

=Türelmi rendelet (nem katolikus vallásgyakorlás)

=1782. rendelet a szerzetesrendekről

feloszlatta azokat a rendeket, ahogy nem volt eredményes a munka

=1784. német nyelv a hivatalos

=szabályozta a hivatalokban

=bevezette a középiskolákban

=1785. jobbágyrendelet

=eltörölte a jobbágy szót

=biztosította a tanítást, képzést

=személyében szent és sérthetetlen

=első éjszaka jogának eltörlése

=szabad pályaválasztás

=halálakor rendeleteit visszavonatták vele, kivéve a jobbágy és türelmi rendelet

¨ Utána 1790-1792 II. Lipót ; 1792-1848 V. Ferdinánd ; - Ferenc József

0 megjegyzés: