A világháború eseményei

2008. január 5., szombat

16.

Ismertesse az I. világháború történetét

Hatalmi szövetségek:

- Központi hatalmak: 1879. Németország + Osztrák-Magyar Monarchia szöv.

=> Oroszország ellen, ok: a pán-szlávizmus akadályozza a monarchiát a terjeszkedésben

1882. 3-as szövetséghez Olaszország is csatlakozik

=> azzal a feltétellel, hogy Anglia ellen nem vesz részt

Előnye: No-Ausztria-Olaszo összefüggő területet alkot

Hátránya: elhúzódó háború esetén nincsenek felhalmozott készleteik,

min. 2 frontos háború (K-en Oroszo, Ny-on Fro és Anglia)

- Antant: (francia eredetű, antante cordiále-szivélyes szövetség)

1893. Francia-Orosz katonai szerződés

1904. Anglia-Francia szerződés (antante cordiále)

1907. Angol-Orosz szerződés

Előnye: gyarmatai miatt, kimeríthetetlen nyersanyagkészletei vannak,

felhalmozott fegyverkészlet

Hátránya: szárazföldi erők gyengék, gyors támadással térdre kényszeríthetők

Haditervek:

Schlieffen-terv (Németország terve): feltételezi Oroszország lassú mozgósítását.

l. lépés: Németország egyfrontos háborút vív Franciaországgal, az OMM pedig Szerbiával.

Villámháborús győzelem.

2. lépés: Oroszország elleni háború.

Angol-francia haditerv: az első ökölcsapás kivédése.

Oroszország: lehetőleg azonnali támadás Németország és az OMM ellen.

Hadüzenetek:

1914 júniusában a Monarchia hadserege Bosznia-Hercegovinában hadgyakorlatot tartott.

Gavrilo Princip június 28-án lelőtte Ferenc Ferdinánd trónörököst.

Július 23.-án a Monarchia demarsot (erőteljes tiltakozást) küldött Szerbiának. Szerbia ezt visszautasította.

1914.

1914. július 28. Monarchia hadat üzen Szerbiának

Oka: Balkánon befolyást szerezni

1914. augusztus 1. Németország hadat üzen Oroszországnak

3. Németország => Franciaországnak

4. Anglia => Németországnak

5. Monarchia => Oroszországnak

12. Monarchia => Angliának és Franciaországnak

23. Japán => Németországnak

Az USA, Olaszország, Románia, Bulgária semlegességi nyilatkozatot tett.

Nyugati front:

Augusztus 3. A németek támadást indítanak Párizs ellen

szeptember 5-10. Marne folyónál, az antant ellentámadást indít a németek ellen

=> állóháború

Keleti front:

Orosz támadás indult Galíciában és Kelet-Poroszországban (augusztus).

Hindenburg tannenbergi győzelme, a 2. orosz hadtest megsemmisült (augusztus 17-19.).

Német győzelem a Mazuri tavaknál (szeptember 6-15.).

Az oroszok elfoglalják Kelet-Galíciát (augusztus vége).

Európán kívüli csaták:

Japán elfoglalta Németország távol-keleti gyarmatait.

Törökország belépett a háborúba a központi hatalmak oldalán (október).

Mezopotámiában, a Dardanelláknál, Palesztinában és a Kaukázusban is megindultak a

harcok. A Boszporusznál és a Dardanelláknál elzárták Oroszországot szövetségeseitől.

A német flotta kudarcot vallott Helgolandnál (november 1.).

Anglia tengeri blokád alá vonta Németországot (november 2.).

1915.

Olaszország belépett a háborúba az antant oldalán (május). A Monarchia az Isonzó folyónál megállította az olasz támadást. Németország fő erőit keletre irányította.

Gorlicénél áttörték a frontot, jelentős területeket foglaltak el (május 2.). Bulgária belépett a háborúba a központi hatalmak oldalán (szeptember). Bulgária és a Monarchia együttesen legyőzik Szerbiát (október). Ypernnél német gáztámadás, állóháború.

1916.

Verdun erődjének véres ostroma (február). Verdőni vérszivattyú

Az Isonzó folyónál a Monarchia sikereket ért el Olaszország ellen (május).

Jütland partjainál német-angol tengeri csata (május-június).

Bruszilov orosz tábornok támadását Galíciában a német-osztrák-magyar erők visszaverték (június).

A román hadsereg betört Erdélybe (augusztus 17.).

A Monarchia német segítséggel visszaverték a románokat, majd elfoglalták Bukarestet is (december).

1917.

A németek meghirdették a korlátlan tengeralattjáró-háborút (február 1.).

Erre válaszul az USA belépett a háborúba az antant oldalán (április).

A Kerenszkíj-offenzíva, az orosz kormány által indított támadás sikertelen maradt (július).

Az antanttámadás Észak-Franciaországban elakadt (május).

A 12. isonzói csata után az osztrák-magyar csapatok a Piave folyóig nyomultak előre (november).

Béketárgyalások Oroszország és a központi hatalmak között (december).

1918.

Wilson kihirdette 14 pontos béketervét (január).

Az újabb német támadást a Vörös Hadsereg Narvánál megállította (február).

Breszt-Litovszkban békeegyezmény (március).

A 2. marnei csatában az antant ismét visszaveri a németeket (március).

A piavei csatában a Monarchia hadserege alulmaradt a megerősített olasz haderőkkel szemben (október 24.).

Páduában a Monarchia aláírta a fegyverszünetet (november 3.).

A compiegne-i erdőben Németország is aláírta a fegyverszünetet (nov. 11).

Bulgária szeptember 29-én, Törökország október 30-án kapitulált.


0 megjegyzés: