Polgári forradalmak – a francia forradalom

2008. január 5., szombat

13. tétel

Polgári forradalmak – a francia forradalom

XV. Lajos (1715-74)

Nemesek visszakapják politikai vezető szerepüket

Az ország gazdasága hanyatlik.

XVI. Lajos (1774-92)

Folytatja elődje politikáját, majd reformok. Megnyirbálja a nemesek kiváltságaità változást akarnakà összefognak a harmadik renddel

A szociális helyzet katasztrofális. Nagy a szegénység, mindenfele éhínségek + 1789-ben államcsőd

XVI. Lajos összehívja a rendi gyűlést (1614-óta nem volt összehívva)

Rendi gyűlés (1789. 05. 05 – 06.20.)

Első rend: papság (300 képviselő). Jelentős kiváltságok, egyszerű nép szintjén élt. A felsőpapság nem akar változást

Második rend: nemesség (300 képviselő). Kiváltságaikat, társadalmi vezető szerepüket akarják vissza. A harmadik renddel értenek egyet.

Harmadik rend: A parasztság és a polgárság. A lakosság 96%-a (600 képviselő). Ők ténylegesen a változások mellett vannak (feudális maradványok eltörlése)

Papság, nemesség támogatja őket, ezért a rendek szerinti szavazást személyenkéntire akarják megváltoztatni

1789. 06. 20. A király feloszlatja a gyűléstàA harmadik rend átvonul a Labdaházba.

1789. 06. 24. Papság, nemesség egy része is átmegy a Labdaházba.

1789. 07. 09. Alkotmányozó nemzetgyűléssé alakulnak át.

Alkotmányozó Nemzetgyűlés (1789. 07.09. - 1791. 09.)

1789. 07. 12. Forradalmi Községtanács Párizsban à A király seregeket hív Párizs köré.

1789. 07. 14. A párizsiak megostromolják a Bastille-t, és ezzel kezdetét veszi a forradalom, mindenfelé parasztlázongások

1789. 08. 04.Nemesség, egyház lemond feudális előjogairól.

1789. 08. 26. Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata.

A király Párizsba költözik.

1789. 10. 12. Az alkotmányozó nemzetgyűlés is Párizsba költözik.

A pénzügyi csőd, nehézségekàáruba bocsátják az egyházi földeket.

1791. 06. 22. A király megpróbál megszökni, de lebukikàelveszíti tekintélyét.

Szeptemberben elfogadják az új alkotmányt. Alkotmányos monarchia. Törvény előtti egyenlőség, cenzusos választójog, stb.

A forradalom mellett állók kezdenek pártokra szakadni.

Alkotmányos monarchistákßàSansculotte-ok (a szegény városi proletárok)

A szociális helyzet nem javul, elégedetlenkedések.

Mars mezei sortűz (belelőnek a sansculotte tüntetésbe) à radikalizálódni kezd. Külföldi hatalmak beavatkozási terve

Törvényhozó Nemzetgyűlés (1791. 10. 01 -1792. 08.)

Függetlenek -A többség.

Alkotmányos monarchisták - La Fayette

Baloldal - Girondisák (girondiak). Polgárság és a vállalkozó réteg képviselői.

Jakobinusok – jelentős parlamenten kívüli erő. A sansculotte-ok körében népszerűek. Robespierre, Danton, Marat, Saint-Just

Hadüzenet Ausztriának?

Király, girondiak mellette, mert a népharagot le lehet vezetni vele, forradalom eszméinek terjesztése.

La Fayette-ék és a jakobinusok ellene.

1792. 04. 20. Hadüzenet Ausztriának, súlyos vereségeket szenvednek

Nő a szegények elégedetlenkedése, a jakobinusok egyre népszerűbbek.

1792. 08. 10. Forradalmi Községtanács Párizsban.

A sansculotte-ok (Danton) megostromoljál a Tülieriákat, megbukik a királyság.

Augusztus - Végrehajtó Tanács néven új kormány (Danton igazságügyminiszter).

Új választásokat, radikális intézkedések

1792..09. 20. Valmy - legyőzik a poroszokat.

Nemzeti Konvent (1792. 09. 20 -1795. 10.)

Függetlenek („Mocsár") - Pillanatnyi érdekeik szerint szavaznak.

Girondisták - A jobboldalra kerülnek.

Jakobinusok („Hegypárt”) - A baloldal.

1792. 11. 06. Jemappes-nál legyőzik a poroszokat, Anglia is beszáll a háborúba.

Az első girondi-jakobinus összecsapás a király pereà1793. 01. 21. A király kivégzése.

1793. 03. 10. Rendkívüli Törvényszék.

1793. 04. Közjóléti Bizottság néven új kormány alakul.

A szociális feszültség továbbra sem javul

Újabb vereségek, Anglia tengeri blokád

Elégedetlenségek à lázadások (pl. Vendée)

1793. 06. 02. Sansculotte-ok letartóztatják a girondi vezetőket, lefejezik őket.

Robespierre a Közjóléti Bizottság tagja lesz. Az őket támogató rétegeknek kedveznek. (Földosztás/eladás, ármaximalizálás, gazdagok megadóztatása stb.) Fokozzák a forradalmi terrort, sikerül konszolidálni a helyzetet.

Egy idő után egymás ellen fordulnak a jakobinus vezetők (veszettek, túlzók, Dantonék). Saját társadalmi bázisukat idegenítik el maguktól

1794. 07. 27. (thermidor 9-én) Robespierre is megbukik.

Thermidori köztársaság (1794-99)

A vállalkozó középrétegek kerülnek hatalomra. Eltörlik a korábbi határozatokat, cenzusos választójogot.

1798. 10. feloszlatják a Konventet à Kétkamarás parlament: Ötszázak Tanácsa és Vének Tanácsa.

Direktórium néven új kormány jön létre.

Nem sikerül úrrá lenni a bajokon. Többen is az erős kéz politikája mellett vannak

1799. 11. 09, Bonaparte Napóleon államcsínyt hajt végre.

0 megjegyzés: