Az angol polgári forradalom és következményei

2008. január 5., szombat

14.

Az angol polgári forradalom és következményei

Ø Előzményei:

· A mezőgazdaság tőkés átalakulása (eredeti tőkefelhalmozás)

· Paraszti vállalkozó (yoeman), polgárosult nemes (gentry)

· Jelentős polgári réteg jelenik meg => bérmunkások, kereskedelmi társaságok

· A XVII. század elején Angliának 4 millió lakosa van

· Az uralkodók az abszulutisztikus válságát érlik meg

Ø Uralkodói:

· I. Jakab (1603-1625)

· I. Károly (1625-1649)

· Cromwell Olivér (1649-1658) protekturátusa (katonai diktatúra; protector=védnök)

· II. Károly (1660-1685) => restauráció

· II. Jakab (1685-1688) => időszaka

· 1689-1702. Orániai Vilmos => alkotmányos királyság

Ø Az abszolutizmus válsága:

· Az udvar nagy kiadásai: hadsereg, flotta

· Sérelmes jövedelemszerzési módszerek:

§ Monopóliumok szerzése, eladása

§ A birtok örököseinek vissza kell vásárolni a királytól a földjeit

§ Vámok bérbeadása

§ A rendek megkérdezése nélkül vet ki adókat => szembekerül a polgári és paraszti rétegekkel

Ø A polgárság politikai álláspontja vallásos mozgalmakban jelenik meg:

· Puritanizmus - presbiteriánusok

§ Követői: polgárok

§ Személyi és vagyoni biztonságot, egyszerűbb egyházat (kálvini) és presbitereket akarnak.

· Independensek - függetlenek

§ Közép- és kispolgári réteg

§ Polgári eszméket hirdetnek, vallásszabadság, abszolutizmus felszámolása

· Levellerek - nincstelenek

· Diggerek - vidéki szegények

Ø Skót felkelés

· Oka: a skót nemesség, királytól független, kálvini rendszerű egyházat akarnak

létrehozni

· I. Jakab perszonáluniót akar => skótok fegyvert fognak önállóságuk védelmére

· A királynak nincsen pénze => adókat vet ki => 1640-ben országgyűlés összehívása => 3 hét múlva feloszlatja => Rövid parlament

· A háború költségeit a parlament nem akarja jóváhagyni a királynak => 1640. novemberében a király megint összehívja a parlamentet => 1653-ig üléseznek => Hosszú parlament

· Parlament követelései:

§ Csak a saját beleegyezésével lehessen feloszlatni

§ Adót csak a jóváhagyásukkal lehessen kivetni

§ Joguk van ellenőrizni a hivatalnokokat és az adószedőket => emiatt szembekerül a királlyal

· A király mellé felsorakoznak az É-i részek nemesei => gavallérok

A parlament mögé pedig a londoni kézművesek, hajósok, vidékiek

· London a harcok színterévé válik

Ø 1640-1642. Polgárháború

polgárháború: egy államon belül az állampolgárok közötti harc

¨ Szemben álló felek:

· Parlament: polgárság, újnemesség, Cromwell hadserege (vasbordájúak)

Többségük parasztokból, kézművesekből kerültek ki (Vallásos meggyőződés)

· Király: északi és nyugati nemesek támogatása, anglikán egyház, Franciaország

¨ Kezdetben vereség, később jelentős katonai győzelmek:

· 1. Edgehill-i csata => vereség

· 2. 1644. Marston Moor => győztek a

1645. Naseby => gavallérok felett

¨ A király elmenekül, amikor Cromwellék elfogják. A győzelmek Cromwell és a polgárság tovább előretöréseit segítették elő => a levellerek és a diggerek is támogatják.

¨ 1648. december 2-án bevonulnak Londonba

¨ Cromwell félreállítja a levellereket => létrehozza a csonka parlamentet => felsőházat feloszlatja

¨ 1649-ban I. Károly hazaárulóvá nyilváníttatja és kivégzi

¨ 1649. Január 31. => köztársaság Angliában

¨ 1649-1658. köztársaságnak álcázott protekturátus

· Angliát, Skóciát és Írországot egyesíti => Nagy-Britannia

· Fokozza a flottaépítést

¨ 1651-ben a hollandok ellen létrehozza a hajózási tervet => kizárja Hollandiát az Angliával való kereskedésből

¨ 1653-ban kényszeríti Hollandiát a hajózási terv elfogadására => 1654-ben a hollandok elfogadják a tervet

· tized

· terv előtti egyenlőség

· progresszív adózás (vagyoni nagyságtól függően)

· vallásszabadság

¨ 1658-ban váratlanul meghal => köztársaság összeomlik

¨ => 1660-1688 restauráció: II. Károly, II. Jakab, majd Orániai Vilmos kerül a trónra => aláírja a Jognyilatkozatot => alkotmányos monarchia, dicsőséges forradalom

0 megjegyzés: