Reformáció

2008. január 5., szombat

10. tétel.

Reformáció

Reformáció: a katolikus egyház megújítására irányuló XVI. században kezdődő mozgalom

Megindulásának okai:

· Az egyházi személyek életmódja: világi birtokosként viselkedtek; tized

· Az egyházi tisztségek pénzért való árusítása (simónia)

· Búcsú cédulák árusítása

· Visszatérés az ősi keresztényvalláshoz

A reformáció irányzatai:

Ø Luther Márton

§ 1517. október 31. 95pont, Wittenberg

§ A bűnt egyedül isten bocsáthatta meg

ð Nincs szükség közvetítőre

ð Nincs szükség egyházi birtokra

ð Szekuralizáció (világi kézbe adható)

§ 1521 Wormsban birodalmi gyűlésre hívta Luthert V. Károly császár és a pápa. Megvédheti tanait, nézeteit

ð Nem hajlandó engedni nézeteiből

ð Birodalmi átok sújtja

ð Bölcs Frigyes (szász fejedelem) Warburg várában védőőrizetet biztosít számára

ð Bibliát német nyelvre lefordítja

§ Luther követői ma evangélikus vallást követnek

Ø Münzer Tamás

§ Népreformátor (német)

§ Újra keresztelést kell megemlíteni a hittételei közül

§ Anabaptista (újrakeresztelő)

§ Tanai elindítói lesznek a németalföldi parasztháborúnak (1424-25)

§ Tanai társadalmi téren:

Nincs szükség földesurakra

ð Követői főképp parasztok

ð 1424-25. Németalföldi parasztháború

ð A földesurak összefognak

ð Leverik 1425. májusában Thuringiában Münzert megölik

(Geyer Flórián legendás hírű parasztvezér)

§ Dél és közép Németországban terjed el

Ø Kálvin János

§ Svájcból indul ki

§ Nem volt pap

§ 1535. A keresztény vallás tanítása címmel összefoglalta a svájci reformáció alaptanait (Genf a központja)

1. Predestináció = eleve elrendelés tana

A mindennapi életben a „kiválasztottságot” a sikeres mindennapi tevékenység jelzi vissza (polgárság körében)

2. Presbiteri intézmény létrehozása

A pap és a világi előjáró irányította az egyház közösség életét

A reformáció svájci irányzatának része az antitrinitárius vallás (unitárius)

1529. Spejjeri birodalmi gyűlés (német-római császár)

Kimondják, hogy Luther tanait követők nem terjeszthetik a vallásukat

ð A reformátorok tiltakoznak ellene, ez ellen protestálnak

ð Ezért nevezik a reformált vallások követőit protestánsoknak

1531. a protestáns fejedelmek a Türingiai Schmalkaldenben szövetséget kötöttek

Egymással, akár fegyverrel is védték volna

1538. Létrehozták a Szent Ligát, és fegyveres harcot folytattak egymással

V. Károly is (Habsburg spanyol ága)

1555. Zárul a küzdelem Ausburgban (Németo.) vallás békét kötöttek

„akié a föld azé a vallás”

A spanyolok a legbigottabb katolikus állam (fr. is)

Felváltják, mint katolikus nagyhatalom a rekatolizációt:

§ Vissza kell állítani a katolikus vallást (inkvizíció)

§ Olyan papokat kell nevelni, akik képesek ezeket a feladatokat ellátni

ð Jezsuita rend Lolyola Ignác vezetésével

§ Papok nevelése => minőségi papok

§ Iskolák, nyomdák, bibliafordítások

0 megjegyzés: