A reformáció és az ellenreformáció

2008. január 5., szombat

10. tétel

A reformáció és az ellenreformáció

I. Reformáció

15-16. század – Németország széttagolt, eltérő gazdasági fejlődés

Társadalmi ellentétek (fejedelmek ßà differenciálódott parasztság)

Rohamosan csökken az egyház tekintélye.

Egyre korruptabb az egyház.

Közvetlen kiváltó ok: búcsúcédulák – eladják a bűnbocsánatért cserébe (X. Leó)

1517. 10. 31. Luther Márton kifüggeszti 95 tételét a wittenberg-i templom kapujára.

Egyedül a hit által üdvözül az ember. Nincs szükség az egyház közvetítő szerepére. Nem kell hatalmas egyházi vagyon.

Minden társadalmi rétegnek kedvezett.

1520-21. Wartburg - Luther lefordítja a Bibliát németre à német irodalmi nyelv alapjai

Egyház nyelve legyen a nemzeti nyelv!

1529. V. Károly – protestánsok – nem katolikus keresztények

1530. Augsburg – Ágostoni hitvallás

1555. Augsburgi vallásbéke

II. A reformáció irányzatai

1. Münzer Tamás – Zwickau

Anabaptisták (újrakeresztelkedők)

A nép elégedetlenségét fogta meg. Isten birodalmát nem a túlvilágon, hanem itt a Földön kell elérni.

1524-25. népi felkelésàparasztháborúàMünzert kivégzik

Németország, Skandinávia, Baltikum, Magyarország

2. Kálvinizmus – a svájci reformáció

Ulrich Zwingli, Kálvin János

Központi gondolat – Isten korlátlan ura a mindenségnek.

Eleve elrendelés elve – már születésed előtt el van döntve a sorsod (predestináció)

Zsarnokölés - ha valaki visszaél a hatalmával, ki lehet végezni

Antitrinitárius – szentháromság-tagadás (Szervét Mihály), radikális

Svájc, Németalföld, Skócia, Franciaország, Magyarország

III. Ellenreformáció

Még nem terjedt el a reformáció. A katolikus egyház újjászervezhette erőit.

1545-63. Tridenti zsinat – egyház megtisztítása, papnevelő intézetek felállítása

Index (tiltott könyvek jegyzéke)

Szent Officium (pápai inkvizíció)

1540. Loyolai Ignác – Jézus Társasága (jezsuita rend) – a pápa alatt egyesíteni az egész világot.

0 megjegyzés: