Rákóczi szabadságharc

2008. január 5., szombat

12. tétel.

Rákóczi szabadságharc

Magyar előzmény:

· Habsburg ellenes harcok: - Bocskay 1604 – 1606.

· Bethlen 1619-től három Habsburg ellenes hadjárat

· Wesselényi-felkelés 1666 – 1670.

· Thököly 1681-1685.

Rákóczi szabadságharc kibontakozásának okai:

· 1657-1705. I. Lipót intézkedései (nyílt abszolutizmus)

=> kiváltotta az első komoly parasztfelkelést Hegyalján.

· Újszerzeményi Bizottság

· 1686. utáni politika (Buda visszavétele)

· A bujdosók mozgalmának kiszélesedése

· Habsburg segítséggel verték ki a törököt

· Egyre súlyosbodó adókivetés oka a spanyol örökösödési háború ksgeinek fedezése => tiszaháti felkelés (vezetője: Esze Tamás). a felkelők a nemesség segítségét keresték => II. Rákóczi Ferenc

ð Nemesség felháborodása

· 1687-es országgyűlés lemondatja a magyar rendeket; a szabad királyválasztásról és az ellenállási záradékról, Habsburg fiúági örökösödés

· 1690-től Erdély – Gubernium

· Végvári katonák elbocsátása

· Idegenek betelepítése (végvárakba)

· Jobbágyterhek növelése

Főúri szervezkedés: II. Rákóczi Ferenc XIV. Lajos segítségét kéri => börtönbe zárják (Rákóczi sikereiért XIV. Lajostól 100 talentumot kap majd)

1703-1711.

Első szakasz: 1703-1707.

§ Nemzeti összefogás a Habsburgok ellen

ð Kedvező nemzetközi helyzet

· 1703. Tiszaháti felkelés => Károlyi Sándor leveri a felkelő sereget => Rákóczi az élén áll a felkelőknek

· Jún. után Tiszántúl elfoglalása

· Okt. Duna-Tisza közének visszafoglalása

· 1703. Vetési pátens

§ A harcoló jobbágyok mentesek a földesúri szolgáltatás alól

· 1704. II. Rákóczi Ferenc kiáltványa Európa népeihez

· 1705. Bottyán János (Vak Bottyán) sikerei az ország területein

ð Dunántúli offenzíva (elfoglalja)

· 1705. Széchenyi országgyűlés:

§ Államforma meghatározása: …………….

§ Rákóczit erdélyi fejedelemmé választják

· 1706. őszi hadjárat: Erdély felszabadítása

ð Rendi konföderáció

§ 28 tagú szenátust működtetnek

§ Fejedelmi kancellária (Ráday Pál)

Második szakasz 1707-1711.

§ Nemzeti összefogás felbomlik

ð Kedvezőtlen nemzetközi helyzet

§ Járványok

· 1707. A katonai sikerek hatására => ónodi országgyűlés

§ Kimondják a Habsburg-ház trónfosztását

§ Szabályozott adózás

· 1708. Sárospataki országgyűlésen megerősítik a vetési pátens pontjait

=> jobbágykérdés

· 1708. Trencséni vereség

· 1711. ápr.30. Szatmári béke

=> Majténynél leteszik a fegyvert a kurucok

=> a császár elfogadja a békeokmányt

Amnesztiát ígér az

0 megjegyzés: