Horthy korszak

2008. január 5., szombat

17.

Horthy korszak

A tanácsköztársaság bukása után, 3 hatalmi tényező volt Magyarországon

1. Román megszálló csapatok

2. Magyar kormányok

1919. augusztus 1. Peidl Gyula szakszervezeti kormánya

Visszaállítja a birtokviszonyokat

1919. augusztus 6. Friedrich István veszi át a hatalmat katonai erőkkel

Katonai puccsal

1919. november 23. Huszár Károly koalíciós kormánya

1920. januárválasztások (győz a kisgazda párt)

3. Katonai erő, hatalom (Horthy és serege)

1919 őszén Horthy megszervezi a nemzeti hadsereget

Főhadiszállás: Siófok

1919. november 16.-án Horthy fehér lovon bevonul Bp.-re katonai kísérettel

1920. tavasza földreform törvény (numerus clausus (szám-zárt))

Zárt szám törvénye, első zsidó ellenes törvény

Az egyetemi zsidó származású hallgatók létszámának korlátozása (arány)

1920. februárjában nemzetgyűlési választások (Mo-nak mi az államformája)

Államforma király nélküli királyság

1920. március 1. Horthy kormányzó

Céljának a történelmi Magyarország határainak megtartását tűzi ki

Kommunista üldözés befejezése

Királyi jogok egy része hiányzott az ő hatásköréből

Alárendelt szerepben volt a törvényhozással szemben

- nemzetgyűlés feladata

- végrehajtása felett egy független igazságszolgáltatásnak kellett őrködnie

Horthy kormányzói jogkörét többször megváltoztatták, bővítették

1920. június 4. Trianoni békeszerződés aláírása

Ennek aláírása Simonyi Semadam Sándort kinevezi miniszterelnöknek

283e=> 93km2=> 8m fő

1920. július Teleki Pál

Miniszterelnök programjai:

- a törvényes jogrend helyre állítása

- felszámolta a fehérterrorista különítményeket

- földreform rendelet végrehajtása (Nagyatádi féle)

1920 nov. fogadják el

1m holdnyit érintett a földreform és 411 ezer embert

300 ezer szegény paraszt kapott 1-2 holdas parcellát

Aki földhöz jutott, az nem mehetett el gyári munkásnak

A föld többi részét a Horthy által alapított Vitézi Rend tagjai kapták

„a magyar állam védelmében tett katonai szolgálatért”

50tiszt 12 közlegény

1921. március a nemzetgyűlés törvényt alkot

Címe: az állam és a társadalomi rend hatályosabb védelméről (mindenki ellen, aki a fenn álló államrend megsemmisítésére tesz kísérletet)

1921 kommunista pártot törvényen kívülre lehet helyezni

1921. március IV. Károly „váratlanul” Szombathelyre jön, majd a fővárosba utazik, és

Horthyval a trónfoglalás lehetőségéről tárgyal

ð Külföldi tiltakozás Olaszo., kisantant államok

I. királypuccs Teleki Pál beindítja lemondását

1921. április miniszterelnök Bethlen István

1921. október IV. Károly újabb királypuccsa (Sopronból jön)

1921. november Habsburg ház trónfosztása

IV. Károly Tihanyból Madéra szigetére megy

1922-ben meghal

A Horthy-rendszer konszolidációja (megszilárdulása)

Horthy-rendszer: diktatórikus vonásokkal is rendelkező, konzervatív parlamentális hatalom

Parlamentális hatalom, rendszer

- választások útján jutott hatalomra (hivatalos)

- diktatórikus jellege, hogy nyílt szavazással

- diktatórikus vonás még a kormányzói jogkör

- ő a legfőbb hadúr

- joga van az ogy.-t összehívni, létrehozni és elnapolni

- ő nevezi ki a miniszterelnököket

- széles kormányzói jogkör ez és ez eleve magába rejt bizonyos diktatórikus elemeket

Kormányai

1916 király lemond => Tanácsköztársaság => proletárdiktatúra (tanácshatalom aug.1.-jén elbukott) => 1919. aug.1.-6. Peidl Gyula => 1919. aug. 6.-nov.23. Friedrich István

=> 1919. nov.26- Huszár Károly => 1920.jún.4.-júl. Simonyi Semadam Sándor

=> 1920.júl.-1921. Teleki Pál => 1921.ápr.-1931. Gr. Bethlen István

=> 1931.-32. Károlyi Gyula => 1932.-36. Gömbös Gyula

1936-38 Darányi Kálmán

- Jobbra tolódás köv.

- Fegyverkezési prg. kezdődik

- Fokozatosan csökken a parlament jogköre, rendekkel kormányoz

- Első zsidótörvény (20% lehet az értelmiségi pályákon)

- Szociális törvénykezés

- Az állami beavatkozás erősödik bér és munka kérdésében

1938-39 Imrédi Béla

- I. Bécsi döntés, Lényege a felvidéket visszacsatolja Mo-hoz

1939 Teleki Pál

II. Zsidó törvény (6%)

Kárpátalja visszafoglalása

0 megjegyzés: