Mária Terézia és II. József uralkodása

2008. január 5., szombat

12. tétel

Mária Terézia és II. József uralkodása

1711. Szatmári béke à nyílt erőszak nem alkalmazható

Kancellária Bécsben, Kamara, Helytartótanács Pozsonyban

Az önállóság csak látszat. Óriási egyházi birtokok.

III. Károlynak nem volt fiú örököseà1722-23. Pragmatica Sanctio (leányági örökösödés)

Mária Terézia (1740-80)

III. Károly halála után örökösödési háború tört ki (1740-48).

Mária Terézia Pozsonyban segítséget kér a magyaroktólàsegítünkànemesi föld adómentessége

1754. kettős vámhatár – külső (Habsburg-birodalom szélén) és belső (Magyarország és a tartományok között)àolcsó magyar cuccok bennmaradnak

Parasztság helyzete: magas adók, földesúri terhek (hadiadó, porció, forspont, kilenced, ajándék, robot)ànagy elégedetlenség, elszegényedés, nő a zsellérek száma

1765-66. Dunántúlon jobbágymozgalom, sztrájkàHabsburg-beavatkozás

1767. rendelet: urbárium (kilenced+1 forint a földesúrnak; heti egy nap igás vagy két nap kézi robot)àtörvényes helyzetet teremtett

1777. Ratio Educationis – alsó és középfokú oktatás rendjét szabályozza (6-12 éves korig kötelező iskolába járni)

Kevés az iskola és a tanító, és német a hivatalos nyelv (ellenérzés)

II. József (1780-90)

Felvilágosodás, jozefinizmus

Egységállamot akartàabszolutisztikus eszközök (nem koronáztatta meg magát magyar királynakàkalapos király), korona a bécsi kincstárban

A katolikus egyházat az állam alá akarta rendelni

Türelmi rendelet – megengedte a protestánsok vallásgyakorlását és hivatalviselését

1785. jobbágyrendelet – megszüntette a jobbágyságot, védelembe vette a telki állományt

Megyei szinten elválasztotta a bíráskodást a közigazgatástól.

Német nyelv hivatalossá tételeàlegnagyobb felháborodás

Elidegenítette a papságot és a nemességet is. Csak a felvilágosodás hívei támogatták.

1788. Oroszországgal szövetségben háború törökök ellenàvereség, nagy veszteségek

Francia forradalomà francia szövetséget elvesztette

Belga felkelésàelszakad

Poroszok a határonàmagyarok tárgyalnak velük a Habsburg-ház trónfosztásáról

Halálos ágyán visszavont mindent.

Nemzeti ébredés: magyar nyelv, magyarság eszménye.

II. Lipót (1790-92)

Rugalmasabb politikus, visszaadta az elfoglalt területeket, kompromisszumok, engedmények.

0 megjegyzés: