II. András és IV. Béla kora

2008. január 5., szombat

05. tétel

II. András és IV. Béla kora

III. Béla idejére megszilárdul a feudalizmus.

Az ország 2/3-a királyi tulajdon. Nagy földadományozások.

Két fia között trónviszályok.

II. András (1205-35)

Nem szüntette meg a földadományozásokat. Főleg nemeseknek adtaàmegerősödnekà ellentétbe kerülnek a szerviensekkel (királynak katonai szolgálattal tartozók)

- sokat háborúzott, külföldön van, a nemes-szerviens viszony éleződik, Gertrúd által hozott emberek irányítják az országot, mellőzik a magyarokat

- a pénzelés a király monopóliuma, elvileg 2-3 évente új pénz, de II. András évente kétszer adott ki új pénzt, ezenkívül rontotta is a pénzt (ötvözés)

- Hadseregprobléma: ha szerviensek külföldön harcolnak, akkor ezt a nemesek kihasználják.

Problémák megoldása – összefog ellene az ország.

1222. Aranybulla

a nemesek nem szedhetnek a szerviensektől adót

leánynegyed: ha a szerviens meghal, és nincs fiú utódja, akkor a lányé a föld negyede, a többiről meg ő dönt.

A szerviens csak akkor harcol, ha akar, de az ország védelem kötelező

Megtiltották, hogy a külföldiek magas tisztséget kapjanak az Országtanács beleegyezése nélkül (így is csak max 1-et)

Megtiltották, hogy a király megyényi terülteket adományozzon.

Megtiltották a pénzrontást

Ellenállási záradék: leváltható a király.

1232. Vehida – a nemesek szolgabírákat kérnekà a nemesi vármegye születése

IV. Béla (1235-70) – a második honalapító

Rossz szemmel nézte, hogy apja gyenge király volt.

Megtiltotta, hogy a nemesek leüljenek a király jelenlétében.

Visszavette az apja által adományozott birtokokat.

1237. Julianus barát jelenti, hogy a tatárok készülődnek keleten

IV. Béla behívja a kunokat, akik jó harcosok. De a nomád nép állatai lelegeltek mindent, ezért ellentétbe kerültek a magyarokkal.

1241-42. A tatárok 2 felől támadnak – Észak-Magyarország, és Verecke, Erdély

Pesti országgyűlés – A nemesek azt mondják, hogy a kunok engedték be a tatárokat. Megölik a kunok vezérét, Kötenyt. à a kunok pusztítva kivonulnak

Mohi (Muhi) csata – a tatárok éjszaka rágyújtják a magyarokra a szekérvárat. IV. Béla elmenekül. A tatárok lepusztítják az országot, majd kivonulnak.

Belpolitika: újra kell építeni az országot. IV. Béla szakít eddigi politikájával.

Földadományozások: kővár és páncélos hadsereg ellenében.

Visszahívja a kunokat, letelepíti őket a Kunságon (autonóm terület, könnyűlovasságért)

Egyéb betelepítések.

Sok város jogait kibővíti: kőfallal vehették körül, vámmentes kereskedelem.

Társadalom: Szerviensekre támaszkodik, elnevezi őket nemeseknek (1267). Erre a nemesek elnevezik magukat báróknak.

Várjobbágyok (a királyi birtokon élő tisztek), közrendűek, rabszolgák.

0 megjegyzés: